Pravidla soutěží Junior Internet

Podmínky účasti

Všichni účastníci soutěží musí být v den uzávěrky soutěží Junior Internet 2015 mladší 19 let.

Pro získání ceny je nutná osobní přítomnost finalisty na konferenci Junior Internet 2015 (28. března 2015).

Přihlášené práce bude hodnotit porota složená z organizátorů, bývalých vítězů a nezávislých konzultantů. O úspěchu projektu rozhoduje obsah, nápad a provedení. V kategoriích JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorMobile porota vybere v každé soutěži 3 finalisty, kteří odprezentují své práce na konferenci Junior Internet 2015 v Praze. Tam přímo na místě primárně na základě prezentací finalistů určí hvězdná porota (její složení bude oznámeno) pořadí na stupních vítězů. V kategorii JuniorText bude vyhlášen jeden vítěz. Ve speciálních cenách JuniorErb a Nadace Vodafone budou odměněni vybrané projekty.

Vítězové kategorie Junior Web nedostanou finanční částku, ale dle domluvy s organizátory jim budou hrazeny náklady splňující dané podmínky.

Pravidla soutěže Junior Erb

Soutěžit mohou stránky, které mají nějaký vztah k veřejnosti – např. oficiální nebo neoficiální stránky obce, města, kraje, stránky mapující památky v určité lokalitě, školní nebo třídní stránky, stránky skautského oddílu, stránky oddílu Sokola, stránky jakéhokoli sportovního oddílu apod. Přihlásit se mohou jak tvůrci – programátoři, tak i autoři, kteří web tvoří obsahově, např. pomocí dostupných publikačních systémů.

Do speciální ceny se mohou přihlásit zájemci mladší 19 let (narození po 28. únoru 1996) nebo týmy, kde minimálně 2/3 týmu splňují tuto podmínku (příklad: 2 mladší osoby do 19 let a 1 nad 19 let – může se jednat o vedoucí kroužku, učitele apod. – týmy mohou mít i více než 3 členy). Soutěží práce z kategorie Junior Web a Junior Mobile u kterých tvůrce při přihlašování zaškrtnutím zvolil, že chce být hodnocen ve speciální ceně JuniorErb. Na případné umístění ve standardních kategoriích nemá umístění ve speciální ceně žádný vliv.

Materiály ke stažení (letáček, informace pro soutěžící)

Pravidla ceny Nadace Vodafone za společensky prospěšný projekt

Cena se uděluje za společenský přínos, využitelnost a efektivnost stránky či aplikace. V soutěži o cenu Nadace Vodafone vybere porota ve spolupráci s partnerem Vodafone jeden vyhovující projekt, který vyhodnotí jako společensky nejprospěšnější a s co nejširším dopadem na uživatele. Může se jednat o webové stránky neziskové organizace, vyhledávač, stránky s návody ap. Šanci mají i projekty, které pracují s otevřenými daty – tedy kdy alespoň část použitých dat bude publikována v otevřených formátech.

Jak vybíráme finalisty soutěže Junior Web

Junior Internet není olympiáda v programování. U webových stránek se nehodnotí pouze jejich technická propracovanost, ale všechny aspekty důležité pro úspěch webové stránky či internetového projektu. Na webové stránce se hodnotí:

 

Jak vybíráme finalisty soutěže Junior Design

Na přihlášených pracech bude porota hodnotit nápad, zpracování, držení se záměru, práci s omezeními formátu atd. Práce s jasnými cíli a konkrétním zadáním budou mít výhodu před ostatními.

Jak vybíráme finalisty soutěže Junior Mobile

Do soutěže je možné poslat libovolnou mobilní aplikaci pro platformy iOS; Android a Windows Phone. K soutěžní přihlášce je nutné připojit aplikaci ve formátu, aby jej hodnotitelé mohli nahrát na svoje zařízení a vyzkoušet – je možné např. využíttestflightapp.com nebo obdobnou platformu. Může se jednat o samostatnou aplikaci a nebo o aplikaci, která se využívá v nějakém projektu k dosažení svých cílů.

Hodnotit se bude obdobně jako v případě Junior Webu; tedy nikoliv pouze technická propracovanost, ale všechny aspekty důležité pro úspěch mobilní aplikace či přidruženého projektu, pro který se mobilní aplikace využívá. Konkrétně se hodnotí:

 

Jak vybíráme finalisty soutěže Junior Text

Téma pro rok 2015: Kam kráčíš, internete?

Forma není omezena, rozsah minimálně 400 slov. Na přihlášených textech bude porota hodnotit jak slohovou obratnost (originalita, vtip, čtivost, zajímavost, slovní zásoba), tak přehled o tématice. Přihlédnuto bude rovněž k věku přihlášených.

Přihlášené projekty jsou velmi různorodé a těžko srovnatelné. Nechceme vyřazovat ze soutěže žádný typ webových stránek či projektů. Oceněny tedy budou projekty, které jsou v určitém aspektu (nebo více z nich) výjimečné a převyšují ostatní.

Máte otázku? Napište na info@juniorinternet.cz.